2010-06-20

Z Dane Wyborcze
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje o liczbie obwodów i uprawnionych do głosowania w gminach

Informacje o obwodach głosowania

Frekwencja z godziny 08:00

Frekwencja z godziny 13:00

Frekwencja z godziny 17:00

Frekwencja

Frekwencja dla zagranicy

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwach w ujęciu liczbowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwach w ujęciu procentowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w powiatach w ujęciu liczbowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w powiatach w ujęciu procentowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w gminach w ujęciu liczbowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w gminach w ujęciu procentowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w obwodach w ujęciu liczbowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w obwodach w ujęciu procentowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w państwach w ujęciu liczbowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w państwach w ujęciu procentowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w obwodach w ujęciu liczbowym

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w obwodach w ujęciu procentowym