Samorząd 2018

Z Dane Wyborcze
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Statystyka wyników głosowania

Dane obejmują: liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę głosów oddanych (ważnych kart do głosowania), liczbę głosów ważnych oraz liczbę głosów nieważnych z podaniem przyczyny nieważności

Wyniki głosowania na kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na poziomie obwodów głosowania

Wyniki głosowania na listy kandydatów do sejmików województw

Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wyniki wyborów do rad

Frekwencja i głosy nieważne w obwodach głosowania

Obwody głosowania

Okręgi wyborcze

Kandydaci na radnych z oznaczeniem liczby głosów i faktu uzyskania mandatu ("B" oznacza wybór bez głosowania)

Kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta

Komitety wyborcze

Skład terytorialnych komisji wyborczych

Skład obwodowych komisji wyborczych

Wyniki głosowania w wyborach do rad gmin/miast liczących do 20 tys. mieszkańców w układzie obwodów głosowania

Wyniki głosowania w wyborach do rad gmin/miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców w układzie obwodów głosowania

Wyniki głosowania w wyborach do rad dzielnic Warszawy w układzie obwodów głosowania

Wyniki głosowania w 2018 r. na listy kandydatów i kandydatów na radnych rad powiatów w układzie obwodów głosowania - po jednym zbiorze .XLSX dla każdego okręgu wyborczego

Wyniki głosowania w 2018 r. na listy kandydatów i kandydatów na radnych sejmików województw w układzie obwodów głosowania - po jednym zbiorze .CSV dla każdego okręgu wyborczego

Wyniki głosowania w 2018 r. na listy kandydatów i kandydatów na radnych sejmików województw w układzie obwodów głosowania - po jednym zbiorze .XLSX dla każdego okręgu wyborczego


Format zapisu danych: CSV z kodowaniem UTF-8, separator kolumn: średnik (;)