Samorząd 1994

Z Dane Wyborcze
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kandydaci na radnych rad gmin

Dane są w rozbiciu na 49 województw = "01.xls" - warszawskie, "02.xls" - bialskopodlaskie, ..., "49.xls" - zielonogórskie.

Dane statystyczne według gmin

Kolumna "Typ" oznacza: "P" - miasto liczące powyżej 40 tys. mieszkańców (wybory "proporcjonalne" z głosowaniem na listy kandydatów w okręgach wielomandatowych), "W" - inna gmina, z głosowaniem "większościowym" w okręgach jednomandatowych.