Samorząd 2014

Z Dane Wyborcze
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Obwody głosowania

Statystyki wyników głosowania według gmin

Dane obejmują: liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę głosów oddanych (ważnych kart do głosowania), liczbę głosów ważnych oraz liczbę głosów nieważnych z podaniem przyczyny nieważności

Wyniki głosowania na kandydatów na urzędy wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Dane kandydatów na radnych z oznaczeniem liczby głosów i faktu uzyskania mandatu ("B" oznacza wybór bez głosowania)

Statystyki