Referenda 1996

Z Dane Wyborcze
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

W dniu 18 lutego 1996 r. zostały przeprowadzone dwa referenda:

  • referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 138, , poz. 685) z pytaniem treści: „Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli?
  • referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r, Nr 154, poz. 705) z czterema pytaniami:
  1. „Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej, wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, były zaspokojone z prywatyzowanego majątku państwowego?”,
  2. „Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majątku państwowego zasiliła powszechne fundusze emerytalne?”,
  3. „Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw?”,
  4. „Czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych?”.

Państwowa Komisja Wyborcza wyniki głosowania i wyniki referendów podała w formie obwieszczenia w dniu 20 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 101).


Wyniki głosowania w arkuszach kalkulacyjnych: