Samorząd 2006

Z Dane Wyborcze
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Obwody głosowania

Statystyka wyników głosowania

Dane obejmują: liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę głosów oddanych (ważnych kart do głosowania), liczbę głosów ważnych oraz liczbę głosów nieważnych z podaniem przyczyny nieważności.
W gminie Gręboszów nie przeprowadzono wyborów wójta z powodu braku kandydatów. W 6 gminach rady zostały wybrane bez głosowania, ponieważ w każdym z okręgów liczba kandydatów była równa liczbie mandatów.

Kandydaci na radnych

Wyniki głosowania na listy kandydatów w wyborach do sejmików województw w 2006 r.

Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z informacją o rezygnacjach przed II turą i o wakatach.

Wyniki głosowania na kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w układzie obwodów głosowania

Wyniki głosowania na kandydatów na radnych sejmików województw według obwodów głosowania.

Dane wszystkich kandydatów na radnych z oznaczeniem faktu uzyskania mandatu.