Samorząd 2010

Z Dane Wyborcze
Wersja z dnia 09:45, 4 maj 2023 autorstwa Pawel (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Statystyka wyników głosowania

Dane obejmują: liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę głosów oddanych (ważnych kart do głosowania), liczbę głosów ważnych oraz liczbę głosów nieważnych z podaniem przyczyny nieważności.

Kandydaci na radnych

Kandydaci na urzędy wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Wyniki głosowania na listy kandydatów do sejmików województw

Wyniki głosowania na listy kandydatów na radnych rad powiatów

Wyniki głosowania na listy kandydatów na radnych rad miast na prawach powiatu

Dane o liczbie uprawnionych, wydanych kart, głosów oddanych oraz głosów nieważnych z przyczynami nieważności oraz głosów ważnych w wyborach do sejmików, do rad powiatów, rad gmin, rad dzielnic Warszawy oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)